Wyniki:
Znaleziono 0
zamknij menu

Prawa pacjenta

  1. Karta Praw Pacjenta
  2. Karta Praw Dziecka-Pacjenta
  3. Ustanowienie opiekuna prawnego
  4. Udostępnianie dokumentacji medycznej

Prawa pacjenta

Karta Praw Pacjenta

Prawa pacjenta obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Karta praw Pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Karta Praw Dziecka-Pacjenta

Zbiór praw przysługujących najmłodszym pacjentom, korzystającym ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostkach ochrony zdrowia.

Karta Praw Dziecka-Pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Ustanowienie opiekuna prawnego

Jeśli pacjent nie jest w stanie świadomie podjąć decyzji o poddaniu się leczeniu i podpisać zgody, powinien to zrobić w jego imieniu jego prawny opiekun. Aby nim zostać należy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie do odpowiedniego sądu. Celem postępowania jest ochrona praw osoby chorej i troska o jej dobro, ponieważ nie jest ona w stanie świadomie kierować swoimi działaniami lub wymaga pomocy w prowadzeniu swoich spraw i podejmowaniu decyzji, również tych dotyczących czynności medycznych/leczniczych.

Kiedy jest niezbędne ustanowienie opiekuna ustawowego dla osoby chorej Wzór wypełnionego wniosku do sądu w celu ustanowienia opiekuna ustawowego dla osoby chorej Przykładowy formularz wniosku do sądu w celu ustanowienia opiekuna ustawowego dla osoby chorej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Masz prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów dotyczących Twojego stanu zdrowia i udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja może być udostępniona:

  1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
  3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  4. na informatycznym nośniku danych.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej – pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku osoby innej niż pacjent, o którego dokumentację chodzi, należy dostarczyć dokument potwierdzający prawo do otrzymania dokumentacji medycznej. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez niego za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Pierwsza kopia dokumentacji jest wydawana nieodpłatnie.

Wniosek wraz z niezbędnymi upoważnieniami należy przesłać na adres:

Nutrimed Sp. z o.o.,  Stomed Sp. z o.o. lub Promedica
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Przykładowy wzór wniosku o udostepnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy
Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.