Wyniki:
Znaleziono 0
zamknij menu

Dla lekarzy i pielęgniarek

 1. Wskazania do kwalifikacji
 2. Schemat decyzyjny leczenia żywieniowego
 3. Dokumenty niezbędne do rejestracji pacjenta
 4. Czym żywimy?
 5. Chcę współpracować

Wskazania do kwalifikacji

Najczęstsze choroby objęte wskazaniem do zastosowania żywienia dojelitowego:

a) neurologiczne:

 • powikłanie udaru mózgu
 • stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
 • miastenia i zespoły miasteniczne
 • miopatie
 • polineuropatie
 • choroba Parkinsona
 • choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • mózgowe porażenie dziecięce

b) onkologiczne

 • nowotwory jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka
 • niedożywienie w przebiegu innych chorób nowotworowych, przebiegające z zaburzeniami połykania

c) zapalenie trzustki, następstwa leczenia ostrego zapalenia trzustki

d) choroby zapalne jelit, zwłaszcza choroba Leśniewskiego – Crohna

e) mukowiscydoza

f) inne

Schemat decyzyjny leczenia żywieniowego

Schemat decyzyjny

Schemat decyzyjny

Dokumenty niezbędne do rejestracji pacjenta

Aby pacjent mógł zostać zarejestrowany do domowego żywienia dojelitowego musi mieć:

 1. założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego:

•  zgłębnik nosowo-żołądkowy lub nosowo-jelitowy

• gastrostomię (PEG) lub jejunostomię (zakładane w szpitalu w ramach zabiegu endoskopowego lub operacyjnego)

 

 1. skierowanie do Poradni Żywieniowej wystawione przez:

•  lekarza z oddziału szpitalnego, na którym pacjent przebywał

•  lub lekarza POZ

skierowanie

Kliknij i zobacz jak wygląda
poprawnie wystawione skierowanie
do Poradni Żywieniowej

 

WAŻNE: W przypadku dzieci młodszych dieta przemysłowa powinna zostać wdrożona podczas pobytu w szpitalu, dlatego w ich przypadku oprócz skierowania, konieczna jest:

  • karta kwalifikacji szpitalnej do żywienia dojelitowego w warunkach domowych
  • lub wypis ze szpitala z wykazaniem ilości i nazwy preparatu diety przemysłowej oraz adnotacją o „kontynuacji żywienia dojelitowego w warunkach domowych dietą przemysłową”

Dzieci starsze rejestrujemy na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania do Poradni Żywieniowej. Karta kwalifikacji szpitalnej nie jest bezwzględnie wymagana.

Czym żywimy?

W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta stosowane są diety różnych producentów, w tym poniższe. O wyborze diety decyduje lekarz prowadzący pacjenta. Dieta dostosowana jest do schorzenia, możliwości trawienia i wchłaniania z przewodu pokarmowego oraz zapotrzebowania organizmu na składniki odżywcze.

Wyszukaj Dietę według proponowanego zastosowania:

Dla kogo:
Zastosowanie:

Nutrison Protein Advance

Dorośli
Do postępowania dietetycznego:
u pacjentów w stresie metabolicznym
Więcej o produkcie >
Urazy wielonarządowe
Pacjenci wymagający zwiększenia podaży białka i energii przy jednoczesnym ograniczeniu węglowodanów
Oparzenia
Niewydolność oddechowa lub układu krążenia
Po udarze w fazie ostrej (do 7 dni)
Po udarze w fazie przewlekłej
Choroby nowotworowe
Pacjent krytycznie chory wymagający wentylacji mechanicznej
Okres okołooperacyjny
Infekcje o ciężkim przebiegu

Nutrison Diason Energy HP

Dorośli
Do postępowania dietetycznego:
u pacjentów z cukrzycą lub hiperglikemią ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię
Więcej o produkcie >
Pacjenci wymagający zwiększenia podaży białka i energii przy jednoczesnym ograniczeniu węglowodanów
Konieczność ograniczenia podaży płynów
Niewydolność oddechowa lub układu krążenia
Po udarze w fazie ostrej (do 7 dni)
Cukrzyca, hiperglikemia, insulinooporność, upośledzona tolerancja glukozy (pourazowo, pooperacyjnie)
Pacjent krytycznie chory wymagający wentylacji mechanicznej

Nutrison Energy

Dorośli
Do postępowania dietetycznego:
u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym
Więcej o produkcie >
Konieczność ograniczenia podaży płynów

Nutrison Protein Plus

Dorośli
Do postępowania dietetycznego:
w niedożywieniu związanym z chorobą
Więcej o produkcie >
Oparzenia
Niewydolność oddechowa lub układu krążenia
Pacjent krytycznie chory wymagający wentylacji mechanicznej
Okres okołooperacyjny
Infekcje o ciężkim przebiegu

Nutrison 1000 Complete Multi Fibre

Dorośli
Do postępowania dietetycznego:
u pacjentów z niskim zapotrzebowaniem energetycznym i/lub niskim zapotrzebowaniem
Więcej o produkcie >
Pacjent wymagający opieki długoterminowej

Nutrison Soya

Dorośli
Do postępowania dietetycznego:
u pacjentów z alergią na białko mleka krowiego lub nietolerancją
Więcej o produkcie >
Stwierdzona alergia na białka mleka krowiego

Nutrison Multi Fibre

Dorośli
Do postępowania dietetycznego:
u pacjentów wymagających żywienia dojelitowego
Więcej o produkcie >
Żywienie pacjentów o standardowym zapotrzebowaniu białkowo-energetycznym

Nutrison

Dorośli
Do postępowania dietetycznego:
u pacjentów wymagajacych żywienia dojelitowego
Więcej o produkcie >
Żywienie pacjentów o standardowym zapotrzebowaniu białkowo-energetycznym

Nutrison advanced Peptisorb

Dorośli
Do postępowania dietetycznego:
u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i/lub trawienia
Więcej o produkcie >
Zaburzenia trawienia i/lub wchłaniania: ostre zapalenie trzustki, resekcje żołądka/jelit, nieswoiste choroby zapalne jelit, zapalenia jelit w następstwie radioterapii, zespół krótkiego jelita, zapalenie wątroby, marskość wątroby

Nutrison advanced Cubison

Dorośli
Do postępowania dietetycznego:
u pacjentów z odleżynami i innymi trudno gojącymi ranami
Więcej o produkcie >
Oparzenia
Po udarze w fazie przewlekłej
Odleżyny / zaburzenia gojenia ran

Nutrison advanced Diason

Dorośli
Do postępowania dietetycznego:
u pacjentów z cukrzycą lub hiperglikemią
Więcej o produkcie >
Cukrzyca, hiperglikemia, insulinooporność, upośledzona tolerancja glukozy (pourazowo, pooperacyjnie)

Nutrini Multi Fibre

Dzieci
Nutrini Multi Fibre to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Do stosowania pod nadzorem lekarza.
Więcej o produkcie >

Infatrini Peptisorb

Dzieci
Infatrini Peptisorb to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą i zaburzeniach wzrastania u niemowląt od urodzenia i małych dzieci z zaburzeniami wchłaniania i/lub trawienia. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.
Więcej o produkcie >

Infatrini

Dzieci
Infatrini to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą i zaburzeniach wzrastania. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.
Więcej o produkcie >

Nutrini Peptisorb

Dzieci
Nutrini Peptisorb to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i/lub trawienia.
Więcej o produkcie >

Nutrini

Dzieci
Nutrini to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą.
Do stosowania pod nadzorem lekarza.
Więcej o produkcie >

Nutrini Energy Multi Fibre

Dzieci
Nutrini Energy Multi Fibre to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Do stosowania pod nadzorem lekarza.
Więcej o produkcie >

NutriniMax

Dzieci
NutriniMax to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Do stosowania pod nadzorem lekarza.
Więcej o produkcie >

NutriniMax Energy

Dzieci
NutriniMax Energy to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Do stosowania pod nadzorem lekarza.
Więcej o produkcie >

NutriniMax Energy Multi Fibre

Dzieci
NutriniMax Energy Multi Fibre to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Do stosowania pod nadzorem lekarza.
Więcej o produkcie >

NutriniMax Multi Fibre

Dzieci
NutriniMax Multi Fibre to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Do stosowania pod nadzorem lekarza.
Więcej o produkcie >

Chcę współpracować

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z poradnią żywieniową Nutrimed, Stomed i Promedica

napisz do nas na adres: nzoz@nutrimed.pl

Z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz konieczność uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby ewentualnego kontaktu w celu nawiązania współpracy, uprzejmie prosimy o zamieszczenie w Państwa wiadomości e-mail oświadczenia o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, wykonywanego (lub wyuczonego) zawodu i/lub posiadanego tytułu zawodowego oraz informacji o ukończonym kursie w zakresie żywienia w warunkach domowych i posiadanej specjalizacji i jej stopniu (w przypadku lekarza) przez Nutrimed Sp. z o. o. z/s w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa (NIP 873-25-46-300, REGON 850504886, KRS 0000425820) na potrzeby nawiązania współpracy pomiędzy mną a Nutrimed Sp. z o.o., w tym na potrzeby kontaktu bezpośredniego w tym przedmiocie. Przyjmuję do wiadomości, że moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę cofnąć w każdym czasie w dowolny sposób, w szczególności drogą e-mail, oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

Niezamieszczenie powyższego oświadczenia w wiadomości e-mail uniemożliwi nam kontakt z Państwem z uwagi na brak uprawnienia do przetwarzania Państwa danych osobowych w niezbędnym zakresie. W związku z powyższym z przykrością uprzedzamy, że wiadomości e-mail pozbawione powyższego oświadczenia będą musiały zostać przez nas pominięte.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSOBY ZAINTERESOWANEJ WSPÓŁPRACĄ Z NUTRIMED SP. Z O.O.
Czytaj dalej >>

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Nutrimed Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa (NIP 873-25-46-300, REGON 850504886, KRS 0000425820.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email: Groupe@danone.com oraz nr telefonu 00 33 1 44 35 20 20.
 3. Celem przetwarzania Pana/i danych osobowych jest nawiązanie ewentualnej współpracy pomiędzy Panem/ią a Nutrimed Sp. z o.o., w tym bezpośredni kontakt ze strony Nutrimed Sp. z o.o. w tej sprawie.
 4. Pana/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, wyrażoną przez Pana/ią wraz z przesłaniem formularza kontaktowego. Wyrażoną zgodę może Pan/i cofnąć w każdym czasie w dowolny sposób, w szczególności drogą e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do nawiązania kontaktu i przeprowadzenia rozmów w sprawie nawiązania ewentualnej współpracy, o której mowa powyżej, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy, począwszy od dnia ich uzyskania, a po upływie tego czasu zostaną usunięte,
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przysługuje Panu/i w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Pana/i zwykłego pobytu.
 8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże podanie tych danych jest niezbędne na potrzeby kontaktu w celu nawiązania ewentualnej współpracy, o której mowa powyżej. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe nawiązanie takiej ewentualnej współpracy.
 9. Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.
Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.